Prefabrikovane mašinske sobe

LV POOLS u svojoj ponudi ima prefabrikovane nadzemne i podzemne (ugradne) mašinske sobe. Prefabrikovane mašinske sobe su namenjene smeštanju opreme za filtraciju bazenske vode i automatiku. Napravljene su od poliestera, fiberglasa i premaza gela. Poklopac je ojačan sa šarkama i hidrauličnim klipovima za lakše otvaranje. Kod ovakvih tipova mašinskih soba troškovi ugradnje su minimalni, nisu potrebni građevinski radovi, znatno su manjih dimenzija od klasičnih mašinskih soba, pristupačne su korisniku i lako se ugrađuju.