BAZENSKA HEMIJA PRODUŽAVA VEK TRAJANJA BAZENA!

BAZENSKA HEMIJA PRODUŽAVA VEK TRAJANJA BAZENA!

Bliži se sezona kupanja! Vreme je da pripremite bazen i dvorište. Međutim, pre nego što skočite u bazen, potrebno je da nabavite kvalitetnu i odgovarajuću hemiju za održavanje bazenske vode. Pravilniom upotrebom bazenske hemije možete uštediti vreme i novac.

Čemu služi bazenska hemija?

Kvalitetna bazenska hemija održava balans i nivo hemikalija u Vašem bazenu. Ispravan hemijski balans je neophodan da bi Vaš bazen bio čist, zaštićen od gubitka boje i da bi ste sprečili oštećenja na bazenskoj opremi.

 

Vizuelno pregledajte bazen i opremu!

Pre nego što testirate hemijski balans, potrebno je vizuelno pregledati bazen i opremu. Vizuelnom kontrolom će te utvrditi da li je eventualno došlo do mehaničkih oštećenja koja mogu sprečiti pravilnu cirkulaciju vode ili zahtevati dodatni tretman. Obavrzno sakupiti ostatke sa plaže i okolnih površina. Pobrinite se da sakupite sve nečistoće sa površine vode, usisate dno bazena i ispraznite korpicu skimera. Nakon usisavanja bazena, obavezno isprati peščani filter i proveriti da li je potrebno očistiti predfilter pumpe. Zatim proverite zidove i pod bazena da li je došlo do pojave algi. Takođe, proverite da li je došlo do bilo kakvih deformacija, izobličenja ili pukotina. Ako ustanovite da je došlo do oštećenja kontaktirajte našeg bazenkog tehničara, on će ustanoviti ozbiljnost situacije i ponuditi odgovarajuće rešenje.

 

 

Nakon obavljene vizelne kontrole, pristupite testiranju vode.

 

Testirajte vodu

Nivo hemikalija u bazenskoj vodi zavisi od geografskog položaja, okruženja i načina korišćenja bazena. Uverite se da znate tačnu zapreminu vode u Vašem bazenu, kako bi ste kasnije znali da dozirate različite hemikalije za tretman vode. Hemijska neuravnoteženost u bazenu može dovesti do oštećenja oboda bazena.

Testirajte nivo pH vrednosti i hlora. Pojavom savremenih testera je moguće testirati provodljivost, ukupne rastvorene materije i nivo soli u vodi. Da bi ste pravilno testirali vodu, potrebno je zahvatiti testerom uzorak na dubini od najmanje 45cm ispod površine vode. Tester vode možete nabaviti kod Vašeg prodavca bazena.

 

 

Osnovni parametri optimalnih vrednosti su za pH u opsegu od 7.2 do 7.6, a za hlor od 1mg/l do 2 mg/l. Za ostale parametre pogledati uputstvo proizvođača testera ili kontaktirajte vašeg prodavca. Testirajte vodu i proverite da li su nivoi u pomenutim granicama.

Bazenski vodu je neophodno testirati 2 do 3 puta nedeljno kako bi se obezbedili optimalni uslovi za plivanje. Pravila upotreba bazenskih hemikalija dezinfikuje bazen, održava bazen čistim i produžava životni vek bazena.

Kako pravilno dozirati hemiju za bazene? Način skladištenja bazenske hemije? Pratite naš blog, uskoro opširnije na ove i mnoge druge teme.