BAZENSKA OPREMA

Svaki bazen mora biti opremljen standardnom tj. osnovnim paketom opreme. Osnovna oprema svakog bazena mora da sadrži sledeće elemente: pumpu, peščani filter, šestopozicioni ventil, mlaznice, slivnik, skimere, cevi, fitinge i ventile. Na svaki tip bazena se može ugraditi razna dodatna oprema, vodene atrakcije, automatika za hemijski tretman vode i rubni kamen. Dodatna oprema za bazene može biti veoma složena. Posedujemo širok asortiman originalne opreme, a od dodatnih elemenata nudimo: stepenice, cirade, usisivače, robote, montažne mašinske kučice, izmenjivače toplote, toplotne pumpe, automatsko doziranje sredstava za održavanje vode.