Montažni bazeni

Montažni lajnerski bazeni su samonosivi te mogu biti nadzemni, polu ukopani i ukopani. Oplata bazena je izrađena od plastificiranog pocinkovanog lima debljine 0,4mm sa spoljašnjim antikorozivnim premazom. Spoljašnjost oplate je može biti imitacija drveta, imitacija kamena ili imitacija ratana. Dostupni dezeni folije su prikazani na svakoj slici. Na sve modele montažnih bazena je moguće postaviti rubni kamen. Svaki bazen se isporučuje u osnovnoj opremi, a po zahtevu Investitora moguće je ugraditi dodatnu opremu i mnogobrojne atrakcije.

Montažni lajnerski bazeni ne zahtevaju komplikovane građevinske radove. Za montažu bazena je potreban iskop, armirano betonska ploča i nakon montaže bazena zatrpavanje.

Ovalni montažni bazeni - imitacija daske

Dezeni: BROJ JEDAN BROJ DVA BROJ TRI BROJ CETRI
Podeli:

Dužina [l]

5,50 m

7,30 m

9,10 m

Širina [b]

3,70 m

3,70 m

4,60 m

Dubina [h]

1,20 m

1,20 m

1,20 m

Kapacitet [V]

20 m3

27 m3

41 m3

Konstrukcija [d]

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

Lajner [d]

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

Dezen lajnera

okean / mozaik / talas

okean / mozaik / talas

okean / mozaik / talas

Okrugli montažni bazeni – imitacija daske

Prečnik [R]

Ø3,60 m

Ø4,60 m

Ø5,50 m

Ø6,40 m

Dubina [h]

1,07 m

1,20 m

1,20 m

1,20 m

Kapacitet [V]

11 m3

19 m3

27 m3

36 m3

Konstrukcija [d]

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

Lajner [d]

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

0,30 / 0,30 / 0,35 mm

Dezen lajnera

okean / mozaik / talas

okean / mozaik / talas

okean / mozaik / talas

okean / mozaik / talas

 

Okrugli montažni bazeni – imitacija kamena

Dezeni: BROJ JEDAN BROJ DVA BROJ TRI BROJ CETRI
Podeli:

Prečnik [R]

Ø3,60 m

Ø4,00 m

Ø4,60 m

Ø5,00 m

Ø5,50 m

Dubina [h]

1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,20 m

1,20 m

Kapacitet [V]

12 m3

14 m3

19 m3

22 m3

27 m3

Konstrukcija [d]

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

Lajner [d]

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

Dezen lajnera

plavi

plavi

plavi

plavi

plavi

 

Okrugli montažni bazeni – imitacija ratan

Dezeni: BROJ JEDAN BROJ DVA BROJ TRI BROJ CETRI
Podeli:

Prečnik [R]

Ø3,50 m

Ø4,50 m

Dubina [h]

1,20 m

1,20 m

Kapacitet [V]

11 m3

18 m3

Konstrukcija [d]

0,4 mm

0,4 mm

Lajner [d]

0,4 mm

0,4 mm

Dezen lajnera

plavi

plavi