Adaptacija i popravka bazena

Adaptacija i popravka bazena

LV POOLS se bavi problemima i izazovima kod adaptacije i popravki svih tipova bazena. Korišćenjem najkvalitetnijih materijala i stručnog kadra u ovim oblastima, našim klijentima nudimo kreativno i ekonomično rešenje.
Adaptacija bazena podrazumeva širok spektar usluga:
- kompletna rekonstrukcija bazena i spa, redizajn ili zamena,
- dodavanje vodenih atrakcija,
- zamena dotrajalih lajnera (folija),
- izrada i zamena stepenišnih gazišta,
- otkrivanje i popravka curenja,
- rekonstrukcija i zamena rubnog kamena i plaže,
- zamena bazenske LED rasvete,
- nadogradnja mašinske sobe,
- grejanje bazenske vode,
- pametni sistemi za upravljanje bazenom i kvalitetom vode,
- automatski sistemi za distribuciju hemikalija.
Ako želite da izvršimo procenu Vašeg bazena kako bi ste utvrdili potreban budžet za adaptaciju, kontaktirajte nas.