RUBNI KAMEN

Završni rub bazena je vrlo važan detalj, a sa pažljivim odabirom i kvalitetnom ugradnjom ima zadatak da bazen i prostor oko bazena spoji u jedinstvenu estetsku celinu. Izborom odgovarajućeg rubnog kamena, pored estetike, klijent dobija i funkcionalnost rubnih elemenata.

Rubni kamen je sam po sebi dekorativan, karakteriše ga visok stepen otpornosti na vodu, mraz, so, UV zračenje i ostale vremenske uslove. Proizvodi se za standardne i nestandardne tipove bazena, sa neklizajućom površinom, tačno po meri.

Svi tipovi rubnog kamena nastaju preciznim mešanjem odabranih vrsta usitnjenog kamena i kvalitetnog polimernog betona izrazite trajnosti. Karakteriše ga suptilni sjaj, površina daje utisak prirodnog kamena, reflektuje sunčevu svetlost i ne pregrejava se. Osim rubnog kamena nudimo i zaštitne premaze čiji kvalitet je važan faktor u održavanju ruba bazena.

Svaki traženi element se može izraditi u zamišljenom obliku, ujednačene boje i teksture. Moguće su i različite kombinacije modela, tipova, struktura i kompozicija.

Nudimo maksimalnu garanciju od 10 godina na kamen, lepak i kit masu.

Osim proizvodnje Standardnih modela uvek smo spremni da izađemo u susret i posebnim zahtevima svojih klijenata. Ostvarenje svake ideje i zamisli je moguće.