GREJANJE VODE I TUŠEVI

Uobičajena temperatura vode u bazenu je od 25  do 30 stepeni celzijusa. Postoji više načina da se voda u bazenu zagreje. Neki načini zagrevanja vode u bazenu su: zagrevanje toplotnom pumpom, solarnim prekrivačima, izmenjivačima toplote koji se povezuju na električni, plinski ili neki drugi kotao, električnim grejačima. Zagrevanjem vode povećavate broj dana za kupanje na 100-120. To je za oko 30%-50% dana više nego bez grejanja bazenske vode. Takođe, zatvoreni bazeni moraju da zagrevaju vodu gotovo tokom cele godine i odabir načina grejanja je od bitnog značaja.