STAKLENI MOZAIK

Zbog širokog spektra tekstura, boja i nijansi stakleni mozaik je odličan izbor za betonski tip bazena i veoma je bitan faktor za konačan izgled. Na zidovima i podu bazena se mogu oblikovati različiti dekorativni detalji i crteži, dok kod prelivnih bazena se može istaći prelivna ivica. Kombinacijom različitih vrsta i boja staklo mozaika postižemo unikatne efekte i atraktivan izgled bazena. Stakleni mozaik je najkvalitetniji i najtrajniji materijal za završnu obradu svakog betonskog bazena. Za montažu staklo mozaika koristimo originalnu nemačku građevinsku hemiju vrhunskog kvaliteta.