PRIPREMA BAZENA ZA ZIMSKU SEZONU

PRIPREMA BAZENA ZA ZIMSKU SEZONU

Za većinu bazena važi da preko zime ostanu u potpunosti ili delimično napunjeni vodom.
- Posebno je to važno kod betonskih bazena obloženih keramikom ili mozaikom, za koje inače važi
da ostanu u potpunosti napunjeni vodom ako je moguće obezbediti dogrevanje toliko da voda ne
zaledi.
- Kod poliestrskih bazena i bazena sa PVC folijom (lajnerom) u bazenu ostaje otprilike 1/2 do 2/3
vode kao kontra teg kako bi izbegli oštećenja od podzemnih voda. Osim toga, kod bazena sa PVC
folijom, voda drži foliju uvek zategnutom da se ne pojavljuju nabori koji inače nastaju kod praznih
bazena.

Ukoliko bazen preko zime neće biti u potpunosti pun vode, neka ostane preko zime napunjen vodom sve do minimalne preporučene visine za izabranu vrstu bazena.

 

vrsta bazena količina vode preko zimskog perioda
bazeni od poliestera min 1/2 do 2/3 vode
bazeni sa folijom i skimerima (liner) min 1/2 do 2/3 vode
betonski bazeni sa skimerima ili prelivnim kanalom min 1/2 do 2/3 vode

 

NAPOMENA:
Betonski bazeni mogu biti u određenim situacijama prazni, s tim da morate biti sigurni da ispod bazena neće biti podzemnih voda i da je bazen pokriven tako da kiša ili druga voda ne mogu ući u bazen, znači da će bazen biti u potpunosti suv.


PREPORUKA:

bazen preko zime pokriti sa zimskim pokrivačem kako u njega ne bi padalo lišće i atmosferske padavine, kao i druge nečistoće. Osim toga, pokriveni poliesterski / lajnerski bazen je preko zime zaštićen od UV zračenja što produžuje vek trajanja poliesterske obloge / PVC folije. Ispod pokrivača
voda ostaje duže vreme topla i ne smrzava. Pre pokrivanja bazena neka bazen bude čist i bez algi.
Kod bazena koji su u potpunosti puni vode kao dodatna zaštita od smrzavanja vode u bazenu može biti i poseban "ZIMSKI REŽIM RADA", što znači da se ugrađuje poseban sistem koji uključuje cirkulaciju vode u
bazenu u slučaju da temperatura vode padne ispod 2°C – 3°C (bazen takođe može normalno raditi u zimskom periodu).
Za sve mašinske kućice važi da ih dobro osigurate, da temperatura u mašinskoj kućici ne padne ispod 5°C. U mašinsku kućicu možete namestiti električni radijator koji ima funkciju protiv smrzavanja.

Pripremu bazena za zimsku konzervaciju uraditi kada temperatura vode u bazenu padne I NE PRELAZI 12°C - 14°C.

 Kod ove temperature vode, rast algi se znatno usporava. Kod viših temperatura zimski algicid se može početi rastvarati. Nekoliko dana pre pripreme bazena preporučuje se izvesti šok tretman hlorom vode u bazenu kako bi uništili sve bakterije. Vodite računa da zbog niže temperature vode upotrebljavate manju količinu hlora od uobičajene u letnjem periodu. Bazen pokrijte kada u vodi ne bude više slobodnog hlora, znači 0,0ppm hlora ili
vema malom, kod pH vrednosti vode 7,0-7,4.

 

POSTUPAK:

1) Šok hloriranje
Nekoliko dana pre pripreme bazena za zimu preporučuje se izvesti šok hloriranje vode u bazenu sa brzotopećim hlorom kako bi uništili sve bakterije.


2) Čišćenje zidova i podešavanje nivoa vode u bazenu
Temeljno očistite zidove bazena i usisivačem očistite dno. Očistite i filter.
- Za bazene koji ostaju napunjeni do 2/3 vode snizite vodu u bazenu na cca 20-30 cm ispod povratnih mlaznica. Ukoliko je u bazenu namešten
protivstrujno plivanje ili masaža, vodu snizite cca 10-15 cm ispod uređaja ili je pustite cca 10-15 cm iznad uređaja (zavisno o načinu ugradnje protivstrujnog plivanja ili masaže). U bazenu neka ostane 1/2 do 2/3 vode. Pazite na podvodne reflektore, voda nesme da bude posred reflektora.
Vodite računa i o drugim elementima ugrađenim u vašem bazenu.
- Za bazene koji ostaju napunjeni do 1/1 vode
ovaj korak nije potreban


3) Sniziti pH vode na zimski minimum 
Snizite pH vode na minimum, to je pH 7,0 za poliesterske i liner bazene ili pH 7,4 za betonske bazene sa pločicama ili mozaikom.


4) Priprema bazenske vode sa zimskim algicidom
U vodu ulijte zimski algicid. To je poseban algicid koji štiti vodu od napada algi, sprečava stvaranje vodenog kamenca na zidovima bazena i na taj način olakšava prolećno čišćenje bazena. Ulijte odgovarajuću količinu
prema uputstvu na ambalaži.

 

Zimski algicid ulijete u bazen kada u vodi nema više hlora.

5) Radovi u mašinskoj kućici i na filtracijskom sistemu kod bazena
a) gde je nivo vode u bazenu niži za 1/3 do 1/2
- Električna instalacija
U zgradi isključite elektro napajanje na osiguraču za bazen. U elektro ormariću u mašinskoj kućici isključite sve prekidače i ormarić dobro zatvorite.
- Ventili u mašinskoj kućici
U mašinskoj kućici zatvorite ventil DNO bazena, sve ostale ventile otvorite i pustite da voda isteče iz cevi: to su cevi skimera, mlaznica, usisavanje i po potrebi kanalizaciona cev(ako bazen ima vodene atrakcije I dodatnu
opremu, potrebno je iz kompletnog sistema je potrebno isprazniti cevovod, osim iz cevi koje su I dalje pod vodom). Ventile je najbolje skinuti i skladištiti. Morate paziti na dihtunge. Sve ventile koji ostaju zatvoreni I
zadržavaju vodu u bazenu, dodatno zaštititi sa nekim izolatorom (ćebe, staklena vuna, stiropor, I sl.)
- Peščani filter
Iz peščanog filtera ispustite vodu na način da otvorite ispust na dnu filtera. Poklopac filtera i ispust na dnu pustite preko zime otvorene. Kod filtera koji imaju šestopozicioni ventil na vrhu filtera (top filter), preporučuje
se skidanje obruča kako bi se isti oslobodio pritiska. Ručicu tog ventila postavite u neutralni položaj, to znači da nije ni u jednom od 6 mogućih položaja, na taj način skidate opterećenje sa zaptivke ventila. Poklopac
filtera i ispust na dnu ostavite otvorene preko zime.Morate da pazite na dihtunge.
- Bazenska pumpa
Iz svih bazenskih pumpi ispustite vodu na način da otvorite ispusne čepove (1 - 2 čepa !). Upotrebite WD-40 za zaštitu pokretnih delova pumpe koji su dostupni. Ukoliko je mašinska kućica vlažna I podložna smrzavanju,
pumpe skinite i skladištite na suvom i toplom (najbolje u kotlarnicu, garažu I sl.) ili odnesite u servis na kontrolu.
- Vodovodni priključak
Vodovodni priključak zatvorite već izvan mašinske kućice, ispraznite cevi do iste. Nameštene PVC ventile je najbolje skinuti ili samo otvoriti. Morate paziti na dihtunge
- Mašinska kućica
Izolujte od smrzavanja cevi i ventil SLIVNIK u kojima se nalazi voda.
Kod ukopanih mašinskih kućica (zidane ili montažne mašinske kućice) preporučuje se ispod ulaznog poklopca položiti izolaciju. Po potrebi možete izolovati i čitav zid mašinske kućice (ukoliko nije bio već izolovan prilikom gradnje). Dobro je imati kalorifer ili elektro radijator u mašinskoj kućici i uključiti ga na poziciju protiv smrzavanja.
- Posebno kod montažnih mašinskih kućica
Kod montažnih mašinskih kućica preporučuje se da voda u bazenu bude snižena za 1/2 do 1/3 tako da budu cevi i oprema u mašinskoj kućici prazne, samim tim manje osetljive na hladnoću.
U primeru kada bazen mora biti napunjen vodom (betonski bazen, podzemna voda ispod bazena isl.) možete, bez obzira na vodu u bazenu, isprazniti cevi (skimer, usisavanje, povrat na mlaznice, isl.) tako što ih zatvorite posebnim gumenim čepovima.
b) koji budu preko zime u POTPUNOSTI napunjeni vodom
Ukoliko nemate namešteni posebni "zimski režim rada" možete, slično kao kod bazena u kojima je 1/2 do 1/3 vode, sve cevi u mašinskoj kućici isprazniti, kao i filter i bazenske pumpe.

Ukoliko imate namešteni posebni "zimski režim rada" sve cevi, filter i protočna pumpa ostaju pune
vode pošto filtracioni uređaj radi prema potrebi, tj. kada temperatura padne ispod 2°C - 3°C.
Kod bazena koji ostaju u potpunosti puni vode filtracija bazena može raditi neprestano tokom čitave zime.


6) Gumeni čepovi za cevi
U primeru da je bazen napunjen vodom, a želite isprazniti cevi između bazena i mašinske kućice, možete
upotrebiti posebne gumene čepove za dihtovanje sa kojima brzo i jednostavno zadihtujete cev, nakon
toga cev možete isprazniti a bazen ostaje pun vode. Gumeni čep možete upotrebiti i kod cevi u bazenima koji
su delimično ispražnjeni, na taj način sprečavate isticanje vode u mašinsku kućicu ukoliko voda u bazenu
naraste usled dužeg kišnog perioda.


7) Zaštita bazena zimskim plovcima i pokrivačem
U bazensku vodu je preporučljivo potopiti posebne zaštitne plovke - kompenzatore leda, koji akumuliraju pritisak leda prilikom smrzavanja površine bazena. Zaštitni plovci su za betonske bazene nužno
potrebni, a preporučujemo ih i za sve ostale tipove bazena pošto sprečavaju nastajanje oštećenja na bazenu
usled leda. Zaštitni se plovci spajaju zajedno u lanac koji se zatim položi po dužini bazena. Preporučujemo nameštanje najmanje dva reda zaštitnih plovaka, a kod širih bazena i više redova.Kod bazena sa skimerima, koji ostaju puni vode, skimer morate obavezno zaštititi sa posebnim zaštitnim
čepom koji je namenjen posebno za zaštitu skimera. Iz skimera izvadite korpicu i u navoj na dnu skimera
namestite zaštitni čep. Po potrebi upotrebite gumene čepove za zatvaranje cevi koje budu ispražnjene.
Pokrijte bazen sa ZIMSKIM pokrivačem, koje ne propušta svetlost.
Najbolji su pokrivači koji nemaju otvore na sebi tako da kišnica ne može donositi nečistoću u bazen. Kod ovih pokrivača dobro je namestiti posebnu "kaljužnu pumpu" koja će prema potrebi prazniti višak vode sa pokrivača.
Pokrivač možete nakon kiše sami isprazniti pomoću potapajuće pumpe, creva i sl. Bazen pokriven na ovaj način u proleće će imati u potpunosti čistu vodu kao prilikom zatvaranja. Bazen možete pokriti i pokrivačem koje ima na sredini posebnu mrežicu ili rupe za propuštanje kišnice. U ovom
slučaju nećete imati problema sa skupljanjem kišnice na pokrivaču, ali nažalost, na proleće postoji mogućnost razočarenja nakon skidanja pokrivača pošto će kišnica sa sobom, kroz mrežicu u bazen, uneti nečistoće te će na taj način zaprljati bazen.

 

8) Kaljužna pumpa
Na svakom zimskom pokrivaču, koje nema ispust za kišnicu, skuplja se voda. Previše kišnice istisne vodu iz bazena i povlači bazenski pokrivač u bazen. Kako bi to sprečili preporučujemo postavljanje posebne kaljužne
pumpe za pražnjenje vode iz pokrivača. Pumpa se sama prema potrebi uključuje i prazni vodu sa pokrivača.