RAZLIKE IZMEĐU SKIMERNOG I PRELIVNOG BAZENA

RAZLIKE IZMEĐU SKIMERNOG I PRELIVNOG BAZENA

Kada odlučite na nparavite bazen u vašem dvorištu obično postoji dugačak spisak složenih pitanja kao što su: odabir materijala, boja, način filtracije i tretman vode, razlike u kvalitetu opreme isl. Pre nego što se upustite u izgradnju bazena i pre nego što odaberete koji tip bazena želite predlažemo Vam da sagledate sve predosti i mane skimernih i prelivnih bazena.

Skimerni bazen

Privatni bazeni su uobičajno rešeni skimerima. Skimer je usisni element koji odovodi vodu do sistema za filtriraciju i nalazi se na 10cm do 15cm od ruba bazena. Usisni vod filtracione pumpe je povezan sa skimerom te na taj način omogućava prirodno usmeravanje površinskih nečistoća u korpu skimera. Pored korpe, skimeri imaju i plutajuća vratanca koja sprečavaju vraćanje nečistoća u bazen kada se zaustavi filtriranje. Nakon završene filtracije, voda se vraća u bazen preko zidnih mlaznica, koje čine potisni element sistema. Skimerni bazeni zahtevaju redovno čišćenje koripe sikemra jer zasićenost prljavštinom može ozbiljno da ograniči protok, a time i efikasnost filtracije.

 

Prelivni bazeni

Prelivni bazeni nemaju skimer. Voda preliva sve četri stranice bazena, preko prelivne rešetke, u prelivni kanal. Voda iz prelivnog kanala ide do kompenzacione posude. Kompenzaciona posuda služi za regulisanje nivoa vode ubazenu. Nivo vode se reguliše sondama kako bi se izbegao gubitak vode ili nedostatak vode. Nivo vode u bazenu zavisi od broja kupača, klimatskih uslova i režima rada filtracionog sistema. Površinska nečistoća kod prelivnih bazena se zadržava u kompenzacionoj posudi. Voda iz kompenzacione posude prolazi kroz sistem filtracije i nazad u bazen preko podnih mlaznica u bazenu, koje čine potisni element sistema.

Javni bazeni, hotelski bazeni i bazeni u Spa centrima su uglavnom prelivni bazeni, jer je prelivni sistem filtracije efikasniji od skmernog pa je samim tim i kvalitet vode lakše održavati.

 

Šta je Infinity bazen?

Infinity bazeni spadaju u ekskluzivne bazene prelivnog tipa. Infinity bazeni prelivaju samo preko jedne stranice bazena u prelivni kanal. Prelivni kanal se nalazi sa spoljašnje strane prelivnog zida na bilo kojoj visini. Tako se postiže efekat vodopada ili vodenog zida niz koji se sliva voda. Princip funkcionisanja filtracionog sistema je isti kao kod prelivnog bazena.

Za optimalan efekat lokacija bazena je veoma važna. Infinity sistem prelivnog bazena se najčešće primenjuje kod strmih terena. Često se grade na lokacijama sa pogledom na more ili na horizont tako da izgleda da se voda stapa sa prostorom.

Skimerni ili prelivni bazen?

Izgradnja skimernih bazena je jeftinija jer su troškovi manji. Nema potrebe za dodatnim instalacijama kao što su prelivni kanali, prelivne rešetke i kompenzaciona posuda. Nivo vode je do 15cm niži u odnosu na rub bazena i ostatak plaže. S’ druge strane prelivni bazeni stvarju vizuelan efekat beskrajnosti koji daje utisak da se bazen stapa sa ostatkom plaže i pejzaža. Prelivni bazeni su skuplji u odnosu na skmerne bazene za 20% do 40% i zahtevaju više prostora.