FILTER ZA BAZEN

FILTER ZA BAZEN

Održavanje bazena čistim je najvažnije svakom vlasniku bazena. Cirkulacija vode u bazenu omogućava da bazenska hemija održava vodu sanitarno ispavnom i u kristalno čistom stanju. Izbor odgovarajućeg filtera je jeda od najbitnijih stavki kod kupovine bazena, bez odgovarajućeg filtera vaš bazen je obična rupa uspunjena vodom.

Peščani filter za bazen

Peščani filter za bazen je najkvalitetniji sistem za filtraciju bazenske vode. Za razliku od kartonskih filtera, peščani filter za bazen zadržava velike čestice (kosa. insekti, lišće isl) i male čestice prljavštine (alge, fosfati isl). Ključna razlika je u malim česticama prljavštine tj. stvarnim zagađivačima bazena i bazenske vode. Peščani filter za bazen je jedini način da da se uklone nevidljive i male čestice iz vašeg bazena.

 

Ispuna filtera

Peščani filteri su najčešće ispunjeni odgovarajućom frakcijom kvarcnog peska. Pored kvarcnog peska, filterska ispuna može biti neki od kvalitetnijih materijala kao što su zeolit ili staklo. Zamena kvarncnog peska u peščanom filteru je obavezna jednom u tri godine. U ovom blogu ćemo obrađivati klasičnu ispunu sa frakcijom kvarcnog peska, za infromacije i detalje o ostalim filterskim ispunama pratite naš blog ili nas kontaktirajte.

Kvarcni pesak u filteru

Bazenska pumpa upumpava bazensku vodu u peščani filter dok pesak u filteru zadržava prljavštinu. Što je pesak bolje složen to je bolje. Voda sama “radi” kroz zbijeni pesak dok se neželjene čestice zadržavaju u pesku. Peščani filteri su najefikasniji kada su čisti, prema tome, potrebno ih je često ispirati kada dođe do povećanja pritika. Nominalni radni pritisak peščanog filtera zavisi od veličine pumpe i ukupnog otpora u sistemu. Na većini privatnih bazena na manometru su vizuelno ožnačene granične vrednosti. Manometar se u većini slučajeva nalazi u sklopu peščanog filtera.

 

Pravilna upotreba šestopozicionog ventila

Za pravilno rukovanje šestopozicionim ventilom prvo je potrebno da se bolje upoznate sa funkcijama šestopozicionog ventila: filtracija, otpad, zatvoreno, ispiranje, recirkulacija i slaganje peska. Kod pojedinih modela šestopozicionih ventila postoji i opcija za položaj ventila tokom zimskog perioda. Pri svakom pomeranju položaja ručice ventila potrebno je da pumpu isključite.

A sada je vreme za ispiranje! Pri svakom ispiranju filtera je potrebno da režim rada pumpe prebacite sa tajmera na ručni režim rada. Prljavština iz filtera se ispira tako što se promeni smer protoka vode na šestopozicionom ventilu, prebacivanjem ručice ventila na “ispiranje”, a nakon toga ponovo uključi pumpa. Sad voda teče unazad, a prljava voda se izbacuje kroz drugi priključak na ventilu na kom je zakačeno crevo koje dalje sprovodi prljavu vodu u drenažni sistem. Tokom postupka ispiranja pratite boju vode na providnom oknu koje se nalazi na šestiopozicionom ventilu. Kada voda postane bistra, vaš filter je ispran i čist.

Ne zaboravite! Pri svakom pomeranju položaja ručice ventila pumpa mora biti ugašena. Sledeći korak nakon ispiranja peščanog filtera je slaganje peska. Prebacite ručicu ventila u položaj “slaganje peska” i uključite pumpu na oko 10 sekundi. Nakon što je pesak ponovo “složen”, prebacite ručicu ventila u operativni položaj “filtracija” i vratite radni režim pumpe na tajmer.