Keramički fiberglas bazeni

Keramički fiberglas bazeni spadaju u ekskluzivni program naše ponude. Keramički fiberglas bazeni su nova generacija bazena na viokom nivou završne obrade, kvaliteta i dugotrajnosti. Keramičke fiberglas bazene odlikuje moderan dizajn i jedinstvena mehanička svojstva. Za izradu ovih bazena korišćeni su vrhunski materijali vodećih svetskih proizvođača. Jedinstvena kombinacija ojačanih slojeva bazena od novorazvijenih boja gela sa troslojnom zaštitnom formulom, efikasnog bazenskog puferskog sloja i inovativnog keramičkog jezgra garantuje superiornu čvrstoću i izdržljivost.


Montaža keramičkih fiberglas bazena ne zahteva kompleksne građevinske radove. Građevinski radovi se sastoje iz: iskopa, pripreme podloge, betoniranja donje armirano betonske ploče debljine 12cm, zatim se postavlja bazen i postavlja se bazenska tehnika(slivnik, skimeri mlaznice na adekvatne pozicije i izrađuje se hidro-mašinski razvid sa U-PVC cevima i postavlja se bazenska tehnika u prostoriji obezbeđenoj za to, takoznoa mašinska soba (šahta)). Zatim se skoro pa paralelno bazen puni sa vodom i zasipa "mršavim" polusuvim betonom do kote -20cm. Nakraju, se izliva završni serklaž debljine 20cm, armirano betonski, ili se betonira plažasve do ivice bazena. Na betonski serklaž, moguće je postaviti RUBNI KAMEN, kao i neke druge proizvode.

KERAMIČKI FIBERGLAS BAZENI su proizvedeni u "EU" i kako celi se isporučuju direktno iz fabrike na adresu klijenta. Sama izrada bazena se vrši u slojevima kao što je prikazano na slici:

slojevi-keramičkog-fiberglas-bazena

Bazeni se isporučuju u standardnov varijanti, u jednobojnom dezenu bez termoizolacije. Kao dodatna opcija, može se izabrati boja 3DCOLOR ili BRILIAN COLOR. Ako se odlučite za termo izolaciju, ona dolazi sa spoljašnje strane bazena, već unapred postavljena u fabrici, POLIURETANSKA PENA prosečne debljine 2cm.

GARANCIJA na vodonepropusnost je 20 godina, dok je na boju 10 godina.

Svi bazeni se izrađuju kao tipski bazeni i nije moguće odstupiti od ponuđenih oblika i dimenzija. Svi KERAMIČKI FIBERGLAS BAZENI su ponuđeni u daljem delu ove stranice:

KORFU

  KORFU
Dužina 4.50m
Širina 2.50m
Dubina 1.20m

IBIZA

  IBIZA
Dužina  6,50m
Širina 3,50m
Dubina 1,50m

RIMINI

  RIMINI 6 RIMINI 7 RIMINI 8
Dužina 5,60m 7,00m 8,00m
Širina 2,70m 3,50m 3,80m
Dubina 1,40m 1,50m 1,50m

ROMA

  ROMA 65 ROMA 90
Dužina 6,50m 9,00m
Širina 3,50m 3,75m
Dubina 1,50m 1,50m

ADRIA

  ADRIA 75 ADRIA 100
Dužina 7,50m 10,00
Širina 3,80m 3,80
Dubina 1,50m 1,50

GENOVA

  GENOVA 70 GENOVA 90
Dužina 7,00m 9,00m
Širina 3,80m 3,80m
Dubina 1,50m 1,50m

TOSCANA

  TOSCANA
Dužina  6.00m
Širina 3.0m
Dubina 1.40m

SPA

  SPA  SPA 62 SPA 92
Dužina 10,00m 6,2m 9,2m
Širina 3,80m 3,75m 3,75m
Dubina 1,50m 1,50m 1,50m

SPA MINIMAL

  SPA MINIMAL
Dužina 10.00m
Širina 3.80m
Dubina 1.50m

WELLNESS

  WELLNESS
Dužina 5.00m
Širina 2.50m
Dubina 1.30m

CAPRI

  CAPRI
Dužina 8.00m
Širina 3.80m
Dubina 1.50m

ISTRIA

  ISTRIA
Dužina 11.00m
Širina 3.00m
Dubina 1.50m

MIAMI

  MIAMI
Dužina 10.00m
Širina 3.80m
Dubina 1.50m