Keramički fiberglas bazeni

Keramički fiberglas bazeni spadaju u ekskluzivni program naše ponude. Keramički fiberglas bazeni su nova generacija bazena na viokom nivou. Keramičke fiberglas bazene odlikuje moderan dizajn i jedinstvena mehanička svojstva. U izradi ovih modela bazena korišćeni su vrhunski materijali vodećih svetskih proizvođača. Jedinstvena kombinacija ojačanih slojeva bazena od novorazvijenih boja gela sa troslojnom zaštitnom formulom, efikasnog bazenskog puferskog sloja i inovativnog keramičkog jezgra garantuje superiornu čvrstoću i izdržljivost.
Montaža keramičkih fiberglas bazena ne zahteva građevinske radove, a sastoji se iz: iskopa, pripreme podloge, postavljanje prodora, postavljanje slivnika i skimera na adekvatne pozicije i izrade mašinske sobe.

Salvador

Dužina [l]

5,00 m

Širina [b]

2,50 m

Dubina [h]

1,30 m

Almera

Dužina [l]

6,00 m

Širina [b]

3,00 m

Dubina [h]

1,40 m

Picasso LAGUNA

Dužina 6,00m 7,00m 8,00m 9,00m 10,00m
Širina 4,00m 4,00m 4,00m 4,00m 4,00m
Dubina 1,50m 1,50m 1,50m 1,50m 1,50m

 

Constante CORFU

Dužina 4.50m
Širina 2.50m
Dubina 1.20m

Leon IBIZA

Dužina  4,50m
Širina 2,50m
Dubina 1,20m

Amposta RIMINI

Dužina 7.00m
Širina 3,50m
Dubina 1,50m

Malaga DIAMANT

Dužina 7,20m
Širina 3,42m
Dubina 1,40m

Tarragona RUBIN

Dužina 8,20m
Širina 3,54m
Dubina 1,50m

Fenix AMETYST

Dužina 6,18m
Širina 3,14m
Dubina 1,40m

Victoria SAPHIRE

Dužina 6,00m
Širina 3,00m
Dubina 1,20m

Porto OPAL

Dužina 4,60m
Širina 3,00m
Dubina 1,20m

Mataro ROMA

Dužina 9,00m
Širina 3,75m
Dubina 1,50m

Reina FROM ELEMENTS

Dužina 8,80m
Širina 4,00m
Dubina 1,50m

Adra TOPAZ

Dužina 7,50m
Širina 3,50m
Dubina 1,40m

El Greco GOLF

Dužina 6,00m 7,00m 7,00m 8,00m 8,00m 9,00m 9,00m
Širina 3,40m 3,40m 4,00m 3,60m 4,00m 3,80m 4,00m
Dubina 1,50m 1,50m 1,50m 1,50m 1,50m 1,50m 1,50m

Castilla ADRIA

Dužina 10,00
Širina 3,80
Dubina 1,50

Girona GENOVA

Dužina 9,00m
Širina 3,80m
Dubina 1,50m

Navarra DELTA

Dužina 7,20m 7,50m 8,50m 9,50m 10,50m
Širina 3,20m 3,40m 3,60m 3,80m 4m
Dubina 1,25m 1,25m 1,50m 1,50m 1,50m

Marine MARINA

Dužina 6,00m 6,00m 7,00m 7,00m 8,00m 8,00m 9,00m 9,00m 10m 10m
Širina 3,20m 4,00m 3,40m 4,00m 3,60m 4,00m 3,80m 4,00m 4,00m 4,00m
Dubina

1,10/

1,60m

1,10/

1,60

1,10/

1,70m

1,10/

1,70m

1,10/

1,80m

1,10/

1,80m

1,10/

1,90m

1,10/

1,90m

1,10/

1,2,00m

1,10/

2,00m

Marbella SPA

Dužina 9,00m
Širina 3,75m
Dubina 1,50m