MONTAŽNI BAZENI

MONTAŽNI BAZENI

Montažni lajnerski bazeni su samonosivi te mogu biti nadzemni, polu ukopani i ukopani. Oplata bazena je izrađena od plastificiranog pocinkovanog lima debljine 0,4mm sa spoljašnjim antikorozivnim premazom. Spoljašnjost oplate je može biti imitacija drveta, imitacija kamena ili imitacija ratana. Dostupni dezeni folije su prikazani na svakoj slici. Na sve modele montažnih bazena je moguće postaviti rubni kamen. Svaki bazen se isporučuje u osnovnoj opremi, a po zahtevu Investitora moguće je ugraditi dodatnu opremu i mnogobrojne atrakcije.

Montažni lajnerski bazeni ne zahtevaju komplikovane građevinske radove. Za montažu bazena je potreban iskop, armirano betonska ploča i nakon montaže bazena zatrpavanje.